Impressie van stagiair Wijnand over het debat met o.a. Jetta Kleinsma rondom de schuldenproblematiek

Donderdagochtend was het druk in Huis van de Wijk de Meeuw: de PvdA organiseerde een debat over armoede in de Vogelbuurt en Amsterdam Noord naar aanleiding van de serie Schuldig. Veel buurtbewoners, hulpverleners en politici waren verzameld om met elkaar te praten over het probleem en vooral ook over mogelijke oplossingen. De makers van de serie en een paar van de hoofdrolspelers zaten in de zaal en brachten soms wat in. Ook Marith en ik zaten in de zaal om te luisteren en mee te denken over de schuldenproblematiek in de Vogelbuurt.

De ochtend begon met een introductie door Coby van Berkum ze begon met een sterke vraag: wie van de aanwezigen heeft helemaal geen schulden? Zelfs geen studieschuld of hypotheek? Slechts een enkeling stak de hand op, waaronder Ditte, één van de hoofdrolspeelsters van de serie Schuldig. Dit was natuurlijk een applaus waard! ZE noemde ook nog even het basisinkomen, waarop het publiek instemmend reageerde. Helaas is dit op de korte termijn nog niet haalbaar, maar voor de toekomst zou het natuurlijk fantastisch zijn! Daarna nam Jesse Bos de leiding over als gespreksleider van het debat. Will van Schendel, Paul Scheerder en Henk Dijkstra deelden hun ervaringen in de armoedebestrijding en gaven een paar praktische verbeterpunten die ze de hulpverlening makkelijker zouden maken. Will ziet graag  een focus op preventie in plaats van achteraf pleisters plakken. Paul was het daarmee eens en benoemde ook de schuldenindustrie als boosdoener. Incassokosten zijn vaak onredelijk hoog, bewindvoerders maken nogal eens misbruik van de onwetendheid van hun cliënten en toeslagen moeten weer toegepast worden op de zaken waar ze voor zijn. Het gebeurt te vaak dat mensen een huursubsidie gebruiken voor andere dingen omdat dit ook nodig is, waardoor ze in de problemen komen als de huur betaald moet worden. Ook de beslagvrije voet, het bedrag waarop geen beslag gelegd mag worden door schuldeisers, moet omhoog volgens Paul.  Henk had het over de schaamte en eenzaamheid die spelen bij mensen met armoedeproblemen. Dit moet beter aangepakt worden! Hijsloot zijn stuk af met een mooie eyeopener: Denk niet dat je er niets mee te maken hebt, het kan ons allemaal overkomen!

Om elf uur sloot staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma aan om te vertellen wat ze zelf de afgelopen jaren heeft gedaan om schuldhulp makkelijker en beter te maken. Daarna was het de beurt aan het publiek om haar vragen te stellen en problemen die ze zagen aan de kaak te stellen.

Ik vond het mooi om te zien hoe een ervaringsdeskundige in de schuldhulp haar kant van het verhaal vertelde en vervolgens bijval kreeg van andere mensen die dezelfde ervaringen hadden. Een gelegenheid zoals dit is dus ook een goede plek om je verhaal te laten horen! Ook een directeur van een bedrijf van bewindvoerders vertelde kort over zijn verhalen en wat hij graag anders zou willen zien. Hij had het over de beslagvrije voet, een bedrag per maand dat niet gekort mag worden om schulden terug te betalen. Dit bedrag moet eenvoudiger en hoger! Veel incassobureaus smokkelen hier nog mee en pakken daardoor veel te veel geld van mensen die al in de schulden zitten. Daarmee maak je het probleem alleen maar groter!

Eén van de hulpverleners zei dat ze de participatiewet erg onhandig vond omdat het soms helemaal niet past bij de situatie. Een voorbeeld dat ze noemde betreft mensen met inwonende jongeren die 21 of ouder zijn. Deze jongeren worden door de participatiewet geacht mee te betalen aan de kosten,  met als gevolg dat de ouders worden gekort op hun uitkeringen, waardoor ze financieel in de knel kunnen raken. Voor de jongeren kan dit tot problemen leiden: ze missen een aanzienlijk deel van hun inkomen en hebben daardoor een minder degelijke financiële basis als starter.

Iemand anders vroeg of incassobureaus niet regionaal kunnen opereren in plaats van landelijk zodat je kunt voorkomen dat tien verschillende bedrijven iemand dagvaarden. De extra kosten die daardoor ontstaan worden heel snel te groot om nog af te kunnen betalen. Als je maar één incassobureau achter je broek hebt heb je veel meer overzicht over de situatie en kun je betere afspraken maken.

Daarna mochten Will, Paul en Henk reageren en noemden ze nog een paar dingen. Will noemde het werk van de Alliantie Beter Samen in Noord, waarin organisaties uit de buurt verenigd zijn om samen de armoedeproblematiek in Noord te bestrijden. Ze deed ook nog een oproep tot een ‘generaal pardon’ voor schulden, iets wat niet helemaal reëel maar wel erg mooi zou zijn.

Ook kreeg Jetta de kans om op de vragen te reageren. Ze wees de hulpverleners op artikel 18 van de participatiewet, waarin de hulpverlener meer hulpmiddelen krijgt om maatwerk te gebruiken. Ook noemde ze het moratorium, een periode van 6 maanden waarin schuldeisers niet bij iemand langs mogen om geld te vorderen. Dit geeft ademruimte voor de schuldenaar en de hulpverlener, maar is vaak nog te kort! De zes maanden moest ze al “voor de poorten van de hel wegslepen” zoals ze dat zo mooi zei, maar ze zag het liefst een langer moratorium van negen tot twaalf maanden. Hier zou ze haar best  voor doen zei ze de zaal toe.

Ze beloofde aan de slag te gaan met de suggesties om nog zoveel mogelijk te regelen voor de verkiezingsperiode! Goed nieuws dus als ze het waar kan maken.

Het was een waardevolle ochtend! De bewoners en hulpverleners hadden een goed gesprek met elkaar en de politiek kreeg goede tips om mee aan de slag te gaan. Achteraf hadden we wel het gevoel dat er te veel nagedacht werd over schuldenbestrijding en te weinig over preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Ook werd er weinig aandacht besteed aan het stukje menselijkheid dat toch zo belangrijk en waardevol is. Als we alleen op de rode cijfers focussen en niet naar de mens erachter kijken doen we diegene veel te kort. Verder leiden veel kinderen onder de schulden van hun ouders doordat ze niet mee kunnen doen aan activiteiten buiten school om of zelfs dingen als schoolreisjes. Het werd al even kort genoemd tijdens het debat, maar hier had naar mijn mening toch even uitgebreider over gesproken moeten worden. Het kan niet zo zijn dat kinderen leiden onder de fouten of de pech van hun ouders! Toch vertrokken we met een goed gevoel: er werden veel punten genoemd en Jetta heeft genoeg gehoord om goede stappen te zetten.

Wijnand

Geplaatst op 20 februari 2017 door adelaar | Categorie: algemeen
Geen reacties

EEN ZEGEN VOOR HET NIEUWE JAAR

Tijdens de eerste maaltijd van 2017 zijn we begonnen met een zegenwens voor het nieuwe jaar:

Moge de weg je zeggen:
Volg me maar.
Moge de ster je zeggen:
Richt je vaart op mij.
Moge de grond je zeggen:
Bezaai me.
Moge het water je zeggen:
Drink me.
Moge het vuur je zeggen:
Warme je.
Moge de boom je zeggen:
Schuil in mijn schaduw.
Moge de vrucht je zeggen:
Pluk me, eet me.

En als je de weg kwijtraakt,
geen vaste grond meer vind:
en dreigt te verdrinken,
als het vuur gedoofd is
en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren,
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,

dan moge de Stem je zeggen:
Wees niet bang. Ik zal er zijn.

Het kan heel goed zijn dat je in dit jaar even niet meer weet waar het leven toe doet, op wie of wat je kunt vertrouwen. Dat je warmte mist van mensen om je heen of letterlijk dorst of honger hebt.  Dan wensen wij dat je die ene stem hoort die zegt: Ik zal er zijn.

 

Geplaatst op 5 januari 2017 door adelaar | Categorie: algemeen
Geen reacties

ARNOLD IN BEELD

Een artikel over Kerk & Buurt Noord in MUG special: Stadsgids Schulden:

MUG special K&BN010

Geplaatst op 1 september 2016 door adelaar | Categorie: algemeen
Geen reacties

ONVREDE OVER WERK, INKOMEN EN PENSIOEN

Als ik om mij heen kijk zie ik dat er ondanks de welvaart in Nederland veel onvrede en zorg heerst. Onvrede als iemand voor een bepaalde partij kiest of zich uitlaat over zwarte piet. Zorgen over werk, inkomen en pensioen. Dat is ook niet zo verwonderlijk als je ziet wat er gebeurt. Er zijn veel mensen die hun baan verloren. Sommigen konden terugkeren als ZZP’er. Velen ouderen vonden geen baan meer.

Gepensioneerden die geen indexatie van hun pensioenen ontvangen omdat het pensioenfonds niet voldoende rendement heeft gemaakt om de verplichtingen voldoende te dekken. Daardoor zijn sommige gepensioneerden in de afgelopen jaren op hun pensioen wel 10% achteruit gegaan in koopkracht. In totaliteit zal dat minder desastreus zijn omdat het totale pensioen bestaat uit AOW en bedrijfs- of bedrijfstakpensioen. De overheid indexeert de AOW-uitkering elk jaar. In totaal ontvangen gepensioneerden meer AOW dan een uitkering van een pensioenfonds. Vooralsnog is het pensioensysteem van Nederland het beste van de wereld (info CBS).

Een ander en misschien wel groter probleem is de werkgelegenheid. Lees verder >>>

Geplaatst op 21 juni 2016 door kerkenbuurt | Categorie: algemeen
Geen reacties

ARMOEDE IN NOORD HOLLAND

Bestuurslid Piet, deelt een  artikel over armoede.  In Amsterdam leven de meeste kinderen in Armoede.

Lees verder >>>

Geplaatst op 23 mei 2016 door adelaar | Categorie: algemeen
Een reactie

MARGA VAN KAN AAN HET WOORD

“Ik ben al enige tijd met veel plezier vrijwilligster bij Kerk en Buurt aan de Adelaarsweg te Amsterdam Noord. Regelmatig ben ik gastvrouw bij de koffieochtenden op dinsdag en donderdag met een broodje voor de lunch. Toen kwam er vanuit de bezoekers een verzoek. Lees verder >>>

Geplaatst op 1 maart 2016 door Renske | Categorie: algemeen
Geen reacties

VIERINGEN EN MAALTIJDEN

De vieringen en maaltijden worden druk bezocht. Zoals u misschien wel weet organiseert Kerk & Buurt-Noord elke maand een maaltijd (1e woensdag van de maand) en een viering (3e woensdag van de maand).
Het thema van de decemberviering was kerst. De voorgangster had een beeldend verhaal over hoe we Jezus kunnen zoeken in het dagelijks leven. De boodschap van het verhaal was… Lees verder >>>

Geplaatst op 11 februari 2016 door Renske | Categorie: agenda, algemeen, buurtmaaltijd
Geen reacties