ORGANISATIE

het bestuur – vrijwillig

Voorzitter: Ben Broerse
Secretaris: Piet Nieuwboer
Penningmeester: René van Driest
Namens de vrijwilligers: Heleen Posno
Algemeen bestuurslid: Rien Frankenhout

ondersteuningscommissie – vrijwillig

Jurgen Dragtenstein
Tine Ras
Rien Frankenhout

professionals – cao kerkelijk medewerkers pkn 

Marith de Vries
Arnold van der Snoek (coördinator)