ORGANISATIE

het bestuur – vrijwillig

Voorzitter: Ben Broerse
Secretaris: Piet Nieuwboer
Penningmeester: Gerwin Mondria
Namens de vrijwilligers: Marga van Kan
Algemeen bestuurslid: Kees van Amesfoort

ondersteuningscommissie – vrijwillig

Anna Stolk
Tine Ras
Rien Frankenhout

professionals Рcao kerkelijk medewerkers pkn 

Marith de Vries
Arnold van der Snoek (coördinator)