NETWERK

Kerken helpen Amsterdam

Kerken Helpen Amsterdam is een netwerk van Amsterdamse kerken die vanuit de eenheid in Christus activiteiten voor vluchtelingen, ontheemden en hulpbehoevenden willen ontplooien. Kerk en Buurt Noord is bestuurder van dit netwerk, en kan voor haar ondersteunende werk ook putten uit de krachten van de aangesloten kerken.

Kerken in Amsterdam
Internationale kerken in Amsterdam